Installatie-verantwoordelijkheid

Als je eigenaar bent van een elektrische installatie bent je volgens de Arbowet installatieverantwoordelijke. Dit betekent dat je aansprakelijk bent als de installatie niet goed of niet veilig functioneert. Beheer en onderhoud is daarom cruciaal, maar bij elektrotechnische installaties moet je ook voldoen aan strakke veiligheidsnormen. Onze experts werken dagelijks met de meest complexe installaties en kennen alle normen. Wij begeleiden je graag in het nemen van je installatieverantwoordelijkheid.

Ja, ik wil dat van Stratum Techniek me begeleidt bij mijn verantwoordelijkheid

Waarom je een installatieverantwoordelijke aan moet stellen

Volgens de wet moet er iemand verantwoordelijk zijn voor de elektrische veiligheid. Als er geen specifieke installatieverantwoordelijke is aangewezen binnen je organisatie, is die taak automatisch toebedeeld aan de hoogste functionaris zoals de eigenaar, directeur of bestuurder. Hij of zij is in dat geval persoonlijk aansprakelijk bij onveilige situaties of onveilige werkzaamheden.

Uiteindelijk is de hoogste functionaris altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid van installaties. Maar je kunt de daarbij behorende werkzaamheden wel uitbesteden. Juridisch kunnen we de verantwoordelijkheid uiteraard niet overnemen. Maar als je de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid in opdracht geeft aan ons, zorgen we er samen voor dat jou voor dat je kunt aantonen dat je zorgvuldig hebt gehandeld. Daarmee heb je je zaken op orde voor je werkgever!

 

Strenge normen voor veiligheid

Op de meeste elektrische installatie zijn laagspanningsnormen NEN 1010 en NEN 3140 van kracht. Verder moet je natuurlijk voldoen aan de Arbowetgeving. Onze medewerkers kennen deze normen als geen ander en zorgen ervoor dat jouw installatie hieraan voldoet. En belangrijker nog, dat deze veilig is. Installatieverantwoordelijkheid omvat onder andere het volgende:
•    Verantwoordelijkheid voor je elektrische installaties en arbeidsmiddelen
•    Het in stand houden van de veiligheid hiervan door regelmatige inspecties en tijdig herstel van gebreken
•    Een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar
•    Procedures voor bediening van de installatie vaststellen
•    Goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden
•    Toestemming geven voor aanvang van werkzaamheden

 

Welke stappen doorlopen wij?

  1. Als we je begeleiden in je rol als installatieverantwoordelijke, beginnen we altijd met een nulmeting.
  2. We beoordelen of uw installatie in goede staat is.
  3. We inspecteren of de installatie voldoet aan alle technische en veiligheidseisen.
  4. Op basis van de resultaten van de nulmeting maken we afspraken om de verantwoordelijkheid voor je installatie verder te begeleiden.

 

Wil je de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid bij ons neerleggen?

Van Stratum Techniek verzorgt de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid voor verschillende bedrijven in de regio Eindhoven. Wil jij dat ook? Neem dan contact met ons op en we plannen snel een afspraak.

Ja, ik wil graag teruggebeld worden

Vul je gegevens hieronder in en wij nemen contact met je op. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruiken we deze enkel om eenmalig contact met je op te nemen.

Van Stratum zorgt dat ’t werkt!