Noodverlichting heeft jaarlijks onderhoud nodig

In geval van nood moet iedereen je gebouw snel, eenvoudig en op een veilige manier kunnen verlaten. Nood- en nachtverlichting speelt hierbij een belangrijke rol. De installatie en het onderhoud van noodverlichting is verplicht om de veiligheid van je werknemers en bezoekers binnen het gebouw te garanderen. Van Stratum installeert, inspecteert en onderhoudt noodverlichtingen in de regio Eindhoven.

Meer weten? Neem dan contact op met onze installateurs!

Installatie noodverlichting

Bij een calamiteit is het belangrijk iedereen de nooduitgang veilig bereikt. Helaas is nu nog vaak niet altijd het geval. Zeker voor personen die niet dagelijks in het gebouw aanwezig zijn. Daarom moet je installatie voldoen aan diverse normen, wetten en regels. Laat je noodverlichting ontwerpen en installeren door een vakkundig installateur als Van Stratum. Wij hebben jarenlange ervaring en je bent verzekerd dat de installatie aansluit bij de huidige normen. Bent je geïnteresseerd in het aanleggen van noodverlichting, of wilt je je huidige noodverlichting laten controleren en onderhouden? Bel ons dan via 040 – 28 000 28.

 

Voldoet jouw noodverlichting aan de eisen?

Elke installatie van noodverlichting moet voldoen aan de eisen binnen de volgende regelgevingen:

  • Bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordening
  • Arbowetgeving
  • NEN 6088, NEN 1010 en NEN 1838 normen

In het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening is vastgelegd hoe de noodverlichting in een gebouw geregeld moet zijn. Daarnaast eist de bouwverordening jaarlijks onderhoud van de noodverlichting. Raadpleeg daarom altijd een gespecialiseerde installateur voor het aanleggen, controleren en onderhouden van uw noodverlichtingen volgens de gestelde eisen.

Ook in de Arbowet is een jaarlijks onderhoud van de noodverlichting verplicht gesteld. De werkgever of gebouwbeheerder is aansprakelijk voor calamiteiten bij niet werkende noodsignalen. Naast steekproeven door de Arbodienst of brandweer, zal ook bij calamiteiten achteraf onderzocht worden of u aan de gestelde eisen voor noodverlichting heeft voldaan. Er gelden ook verschillende NEN normen voor uw noodverlichting. In de NEN 6088 norm is opgenomen over welke pictogrammen uw noodverlichting moet beschikken. Zo zijn de woorden ‘nooduitgang’, ‘uit’ en ‘exit’ niet meer toegestaan.

De NEN 1010 en NEN 1838 normen hebben betrekking op de lichtsterkte van uw noodverlichting. Volgens deze NEN normen moeten noodverlichtingen minimaal met 1 Lux verlicht worden. Bij stroomuitval is het daarnaast een vereiste dat de noodverlichting in elk geval een uur kan branden. In de praktijk betekent dit dat u de accu voor noodverlichting elk vijfde jaar dient te vervangen om de lichtsterkte en duur te garanderen. Weet je niet of jouw noodverlichting voldoet aan de eisen? Onze installateurs controleren dit graag. Neem direct contact op voor een afspraak!

Noodverlichting onderhoud en inspectie

Van Stratum Techniek verzorgt inspecties en onderhoud van noodverlichting installaties in de regio Eindhoven. Onze gecertificeerde onderhoudsmonteurs voeren het noodverlichting onderhoud uit in de volgende stappen:

  1.       Controle van de noodverlichting 
  2.       Onderhoud van de noodverlichting
  3.       Functietest
  4.       Afronding van inspectie en onderhoud

Als afronding van de inspectie en het onderhoud ontvangt je een inspectierapport en vult onze monteur het logboek aan.

Wilt je ook een inspectie en onderhoud van je noodverlichting laten uitvoeren? Bel 040 – 28 000 28 en we plannen direct een afspraak in!

Ja, ik wil graag teruggebeld worden

Vul je gegevens hieronder in en wij nemen contact met je op. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruiken we deze enkel om eenmalig contact met je op te nemen.

Van Stratum zorgt dat ’t werkt!
PSV