Anna Ziekenhuis - Grootscheepse renovatie

Het Anna Ziekenhuis Geldrop is bezig met een grote verbouwing. Als vaste leverancier is Van Stratum Elektrotechniek betrokken bij een aantal deelprojecten.

  • Verbouwing entree

De centrale toegangshal van het Anna Ziekenhuis ondergaat een volledige make-over. Om bezoekers en personeel zo min mogelijk tot last te zijn, gebeurt dit gefaseerd. Van Stratum Elektrotechniek is hierbij verantwoordelijk voor de sfeer- en functionele verlichting, diverse dataverbindingen, sturingen t.b.v. verwarming, bediening verlichting, MIVA- signalering, brand-handmelder e.d. Eind november zijn alle werkzaamheden afgerond.

  • Vervanging verpleegoproepsysteem

Sinds de zomer van 2021 wordt er door ons gewerkt aan het vervangen van alle verpleegoproepmodules binnen het Anna Ziekenhuis. Dit omvangrijke project vereist een strakke planning die wij samen met fabrikant CLB gemaakt hebben. Hierdoor zijn beddenkamers maximaal 1 dag ‘under construction’. Beide systemen – oud en nieuw – werken gedurende deze operatie naast elkaar, zodat 100% zekerheid gegarandeerd is. Naar verwachting gaat het Anna Ziekenhuis eind 2022 geheel over op het nieuwe CLB verpleegoproepsysteem.

  • Verbouwing CT-scan ruimte

In verband met de aanschaf van een nieuwe CT-scanner, moet de huidige ruimte worden aangepast. Gedurende die verbouwing is er buiten het gebouw een mobiele CT-scanner geplaatst. Hiervoor heeft Van Stratum Techniek conform alle veiligheidsvoorschriften een nieuwe voeding van 200A aangesloten, een brandmeldinstallatie aangebracht en vluchtweg- en noodverlichting geïnstalleerd. Dit project is november 2022 afgerond.

Nieuwsbrief

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang 4 keer per jaar het laatste nieuws over elektro-, installatietechniek en veiligheid.

Van Stratum zorgt dat ’t werkt!
PSV